Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Forseti People

Flexpool Wmo

Vanaf 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Dit vergt een andere en intensievere manier van werken en kan grote gevolgen hebben voor uw personele invulling binnen het werkveld Wmo. Met name op uitvoerend vlak. Wat wij zien is dat de combinatie van nieuwe (lees meer) cliënten, een nieuwe wetgeving en de daaraan gekoppelde nieuwe werkwijze en de noodzaak om specifieke (juridische en therapeutische) kennis te kunnen overleggen  ervoor zorgen ervoor dat meer Wmo-consulenten gevraagd worden EN dat er meer wordt gevraagd van een Wmo-consulent.

Deze toename in vraag naar en benodigde kennis van Wmo-consulenten leidt tot problemen bij veel gemeenten. De reeds aanwezige capaciteit en kwaliteit binnen de eigen organisatie is niet altijd toereikend om de uitvoerende taken op het gebied van Wmo vanaf 1 januari 2015 van een (juiste) invulling te voorzien. Dit is niet te verantwoorden naar de burger. Zij zijn meer dan ooit gebaat bij het tijdig verstrekken van relevante informatie over het nieuwe zorgaanbod. Dit vraagt om een oplossing.

Flexpool Wmo

Forseti heeft een platform gecreëerd om deze oplossing aan te dragen, de zogenaamde flexpool Wmo. Vanuit dit platform worden startende en ervaren Wmo-consulenten gericht opgeleid om de opdracht op locatie bij u als klant op kundige en efficiënte wijze uit te kunnen uitvoeren. Deze inzet zal betrekking hebben op het zelfstandig (her)indiceren van aanvragen vanuit de frontoffice alsook op de administratieve ondersteuning vanuit de backoffice. Tijdens de inhuurperiode vindt voortdurend kennisuitwisseling plaats, zodat onze medewerker ook de meest complexe vraagstukken zelfstandig het hoofd kan bieden.

Opleiding

Alle fases die een burger doorloopt vanaf het moment dat hij een beperking ervaart in zijn deelname aan de samenleving, tot het moment dat hij passend ondersteund wordt ter compensatie van die beperking, zijn verweven in de functie van Wmo-consulent. Het maakt de functie belangrijk in het hele transitieproces.

Wij bieden onze kandidaten daarom een opleiding aan die dieper ingaat op de bovengenoemde fasen en inzicht verschaft in de ‘gekantelde’ denk- en werkwijze. Afhankelijk van de mate van ervaring wordt onze medewerker voorzien van de benodigde informatie en daarmee in staat gesteld om de functie op de juiste wijze uit te voeren. Dit draagt er aan bij dat de medewerker op administratief,  sociaal, juridisch en therapeutisch vlak over de vereiste kennis beschikt en na afloop van onze training bewust is van de  ‘nieuwe’ omgeving waarin hij/ zij zal verkeren. Deze training wordt verzorgd door een expert uit het werkveld.

Kennisuitwisseling

Deze opleiding eindigt niet in de schoolbanken. Tijdens het uitvoeren van de functie kan de consulent continue gebruik maken van het (digitaal) uitwisselen van kennis en vragen tussen de Wmo-consulenten in de flexpool en diverse Wmo-experts uit ons netwerk. De consulent kan dus altijd terugvallen op de kennis binnen onze organisatie.

Gratis meeloopdagen

Wij bieden u als klant de mogelijkheid om een van onze kandidaten 2 dagen gratis aan het werk te zien binnen uw afdeling. Dit geeft u de gelegenheid om overtuigd te raken van zijn of haar kwaliteiten. Na de tweede dag bepaalt u zelf of u de inzet van de betreffende kandidaat wilt continueren. Hierover maken we op dat moment graag afspraken met u.

Wilt u meer weten van de flexpool of gebruik maken van de (gratis) inzet van onze gekwalificeerde Wmo-consulenten? Neem dan gerust contact op met onze Relatiebeheerder Jan Burger via (073) 523 10 60 of j.burger@forseti.nl.

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact op met onze Relatiebeheerder Jan Burger.

073 - 523 1060www.linkedin.com/in/jan-burger